Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et omavalitsuste ja koolide vajadused seoses eestikeelsele õppele üleminekuga võivad olla väga erinevad. „Soovisin seda kohtumist Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega, sest sel maakonnal on täielikule eestikeelsele õppele üleminekul oluline roll ja ka eripära. Eestikeelse õppe võtmeisik on õpetaja. Igal koolijuhil ja kooli pidajal peab olema ülevaade olukorrast ning koostöös riigiga koostama oma tegevusplaani kooli ja omavalitsuse tasandil, et minna üle eestikeelsele õppele. Näiteks rakendame Ida-Virumaal, kus mure on kõige suurem, piirkondlikke meetmeid – 1,3 korda suurem lähtetoetus, 1,3 korda suurem palga alammäär lasteaiaõpetajatele ning 1,5 korda suurem palga alammäär koolide õpetajatele,“ rääkis Lukas. „Juhin tähelepanu, et üleminek eestikeelsele õppele toimub aastakäikude kaupa ning vajadus õpetajate järele suureneb järk-järgult. Meil on peaaegu kaks aastat aega esmasteks ettevalmistusteks ning töö jätkub, et aastaks 2030 oleks meie koolid üle läinud eestikeelsele õppele. Kasutagem aega targalt ja riik on valmis koostööks.“

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Eve East sõnas, et Ida-Virumaa omavalitsusjuhid, kes on ka koolipidajad, on huvitatud otsekohtumisest ministriga, et arutleda mõjudest eestikeelsele õppele üleminekuga seonduvalt ning avada sellega kaasnevad kitsaskohad, millele koheselt tähelepanu pöörata. „Kindlasti soovitakse mõtteid vahetada ka õpetajate palgakasvu teemal. Kutsehariduse ja kõrgkooli temaatika Ida-Virumaal vajab samuti tähelepanu. Nendel teemadel mõttevahetus ministriga on oluline,“ nendib East.

Kohtumine toimub kell 14 Ida-Virumaa omavalitsuste liidu büroos Jõhvis (Keskväljak 1).

2024. aasta septembris lähevad eestikeelsele õppele üle 1. ja 4. klassid. 2025. aasta septembris lisanduvad uued 1. ja 4. klassid ning aasta varem eestikeelsele õppele üle läinud jätkavad 2. ja 5. klassis. 2026. aasta septembris lisanduvad uued 1. ja 4. klassid ning siis toimub eestikeelne õpe juba 1., 2., 3., 4. 5. ja 6. klassis jne.

Haridus- ja teadusministeerium on ette valmistanud üleminekuks vajaliku detailse tegevuskava ning valitsus on andnud sellele rohelise tule. Riigikogu menetlusse on jõudnud eestikeelsele õppele üleminekuks vajalik seaduseelnõu. Tegevuskava, seletuskiri, korduma kippuvad küsimused jm info on kättesaadav ministeeriumi veebilehel www.hm.ee/uleminek.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid