„Tunnistan, see umbusaldusavaldus meenutab mulle ajaloost ülihästi tuntud Sokratese kohtuprotsessi, mis tõsi, toimus umbes kaks ja pool tuhat aastat tagasi. Ka seal kõlasid absurdsed süüdistused Ateena tänavatel inimestele mõtlemist õpetava ja mõttekäike korrastava filosoofi aadressil. Tänane olukord on mitmeski mõttes Sokratese looga sarnane,“ sõnas Jürgenstein riigikogu kõnepuldis.

„Oma õpilase, Platoni kirjapandu kohaselt peab Sokrates rõõmsa ja enesekindla kaitsekõne, kus ta teatab, et väärib süüdimõistmise asemel hoopis pidusööki linna kulul. Ka gaasiga seotud segadusi klaarinud minister Riina Sikkut väärib umbusaldamise asemel esiletõstmist, seda varustuskindluse tagamise ja ettevaatava poliitika tõttu,“ lisas ta.

Lõpetuseks kutsus Jürgenstein kõiki üles vältima kaks ja pool tuhat aastat tagasi tehtud vigu. „Head sõbrad! Head saadikud! Ärme kordame umbes kaks ja pool tuhat aastat tagasi tehtud ateenlaste vigu, kui nad Sokratese süüdi mõistsid. Vastupidi, avaldame toetust kompetentsele, säravale ja empaatilisele majandusministrile ja – Platoni idee ei olnud paha – korraldame tema auks pidusöögi kas või siinsamas, riigikogu ruumides.“

Jürgensteini sõnavõtule järgnes nii Peeter Ernitsa (EKRE) kui ka Henn Põlluaasa (EKRE) protseduuriline küsimus. „Ma nagu kuulsin, et kolleeg Jürgenstein nimetas Riina Sikkutit Sokrateseks: Riina Sokrates. Kas juhatus ei peaks mõtlema, et võib-olla saadikud on pika päevaga, tervis ei ole kõige paremas korras ja enam ei saa aru, mis toimub, äkki peaks arutama?“ lausus Ernits.

“Pärast surmamõistmist lükkas Sokrates talle tema pooldajate poolt pakutud põgenemisvõimalused tagasi ning nõustus surmaga. Paralleel on suurepärane,“ leidis Põlluaas.

Teadupärast kukkus eile majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti umbusaldamine riigikogus läbi. Sikkutile umbusalduse avaldamise poolt hääletas 40 ja selle vastu kolm riigikogu liiget. Ministrile umbusalduse avaldamiseks olnuks vaja vähemalt 51 häält.