„Eesti vabariigi majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud varjatult ning pahatahtlikult seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile,“ sedastab erakond umbusaldusavalduses.

„Ulatuslikus energiakriisis ning keerulises julgeolekuolukorras on veeldatud maagaasi varustuskindluse olemasolu Eesti riigile äärmiselt oluline. Selleks, et Eesti ei peaks sõltuma Venemaast, leppisid Eesti ja Soome kokku ühises veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamises. Pooled leppisid omavahel kokku, et mõlemad riigid hakkavad välja ehitama haalamiskaid ning välja töötama võimekust LNG-laeva toomiseks selle riigi sadamasse, kus kai saab esimesena valmis. Haalamiskai saab esimesena valmis Eestis ning seega oleks kokkuleppe kohaselt pidanud LNG-laev tulema Eesti sadamasse. Haalamiskai valmimise nimel Paldiskisse on teinud palju tööd ja ulatuslikke pingutusi nii Eesti era- kui avalik sektor.

Seda, et ühiselt tuleb LNG-laeva Eestisse toomise nimel pingutada, tõdes majandus- ja taristuminister Riina Sikkut veel 29. septembril 2022, kui ta andis asjakohase intervjuu Eesti Rahvusringhäälingule. Intervjuus rõhus majandus- ja taristuminister Riina Sikkut LNG-laeva Eestisse toomise ja vastuvõtuvõimekuse loomise olulisusele. 12 päeva hiljem andis majandus- ja taristuminister taaskord Eesti Rahvusringhäälingule intervjuu, aga tõdes seekord, et teadis juba Kaja Kallase teise valitsuse ametisse astumise päeval, 18. juulil 2022, et LNG-laev läheb Soome.

Kümme päeva hiljem, 28. juulil 2022 andis vabariigi valitsus aga terminali ehitavatele ettevõtjatele 38 miljoni ulatuses garantii. Seega on selge, et tegemist on olnud teadliku maksumaksja raha raiskamisega ning ettevõtjate tahtliku eksitamisega.

Teadaolevaid asjaolusid arvesse võttes tuleb vajaliku võimekuse loomiseks tehtud kulutused ettevõtjatele kindlasti kompenseerida. Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut on teadlikult ja pahatahtlikult Eestit eksitanud ning teadmatuses hoidnud.

Vabariigi valitsuse ministrid peavad täitma oma ametiülesandeid ausalt, läbipaistvalt, riigi huvides ja Eesti vabariigi seadustega kooskõlas. Rahva teadlik eksitamine ning teadmatuses hoidmine ei ole Eesti vabariigi majandus- ja taristuministrile kohane käitumine.

Riina Sikkut ei sobi Eesti vabariigi majandus- ja taristuministriks. Eeltoodut arvesse võttes avaldame majandus- ja taristuministrile umbusaldust.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid