„Meie eesmärk on pakkuda liitlaste lahingugrupile võimalikult palju õpimomente, et kõik liitlassõdurid – alates ülematest ja lõpetades tehnika juhtide ning üksiksõduritega õpiksid tundma Eesti maastiku eripärasid ja oskaksid edaspidi oma tegevuses sellega arvestada,“ ütles õppuse vastutav korraldaja major Dmitri Kondratenko. Lisaks saavad õppusel osalevad üksused harjutada ka teiste üksuse integreerimist nii oma koosseisu kui ka taktikalistesse manöövritesse.

Õppus Bold Hussar algas reedel liitlaste lahingugrupile antud häirega. Loetud tundidega liikusid lahingugrupi sõdurid ja tehnika kaitseväe keskpolügoonile, kus eilsest harjutavad Suurbritannia, Taani ja Prantsusmaa sõdurid ning 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni kaitseväelased kompaniitaseme manöövrite elluviimist. Tuleval nädalal harjutavad osalevad üksused ründe- ja kaitselahingute pidamist pataljoni tasemel, kus liitlaste lahingugrupile etendab vastast Scoutpataljoni baasil moodustatav üksus.

Meie eesmärk on tõestada, et me oleme ühtse lahingugrupina võimelised edukalt tegutsema Eesti kaitseväe üksuste kõrval.

John Hutton

„Meie eesmärk on tõestada, et me oleme ühtse lahingugrupina võimelised edukalt tegutsema Eesti kaitseväe üksuste kõrval ning suudame täita 1. jalaväebrigaadi ülema poolt meile püstitatavaid ülesandeid,“ ütles kapten John Hutton liitlaste lahingugrupist. „Maastik on erinev sellest, millega oleme harjunud ning ma usun, et õppus pakub meile põnevaid ja arendavaid väljakutseid.“

Liitlaste lahingugrupp koosneb kolmest tankikompaniist, millest kaks – kuninglike husaaride baasil moodustatud kompaniid – kasutavad lahingutanke Challenger 2 ja Taani kompanii on relvastatud lahingutankidega Leopard 2. Samuti on lahingugrupi koosseisus tankitõrjekompanii, mis liigub sõidukitel Mastif ja on relvastatud tankitõrje raketisüsteemidega Javelin, Prantsusmaa jalaväekompanii ning kaudtule-, pioneeri-, ja tagalaüksused.

Õppust juhib 1. jalaväebrigaadi staap, mille tegevust toetavad 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ajateenijad. Lisaks osalevad õppusel tegevväelased, ajateenijad ja kadetid Vahipataljonist, Kaitseväe Akadeemiast ja teistest kaitseväe üksustest. Õppusele pakutakse õhutoetust Eesti õhuväe kopteritega Robinson ja õppereaktiividega L-39, Saksamaa ja Suurbritannia hävituslennukitega Eurofighter ning Belgia hävituslennukitega F-16.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid