„Täna tegime [komisjoni] kolleegiumi otsusega ettepaneku anda Bosnia ja Hertsegoviinale kandidaadistaatus,“ ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval.

„Näeme ka Gruusia Euroopa-perspektiivi, nii et muutuste tuul puhub taas läbi Euroopa ja me peame seda hetke ära kasutama,“ sõnas von der Leyen.

Tänavu juunis kinnitas Euroopa Ülemkogu, et on valmis andma Bosniale kandidaadistaatus ja palus Euroopa Komisjonil anda ülevaade, kuidas riik on hakkama saanud 2019. aastal sätestatud 14 peamise prioriteedi rakendamisega, mis hõlmab selliseid valdkondi nagu demokraatia, õigusriik, põhiõigused ja avaliku halduse reform.

Bosnia on EL-i ootenimekirjas olnud peaaegu kaks aastakümmet: esimest korda tunnistati riiki „potentsiaalse“ EL-i kandidaadina 2003. aasta juunis. Ametliku taotluse EL-iga liitumiseks esitas Bosnia ja Hertsegoviina 2016. aasta veebruaris.