Vene õigeusu kiriku juht Kirill toetab Venemaa sõda Ukraina vastu. „Minge vapralt täitma oma sõjaväelist kohustust. Ja jätke meelde, kui kaotate riigi nimel oma elu, siis olete koos jumalaga tema taevases kuningriigis, au ja igavene elu,“ ütles Kirill pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist Vladimir Putini poolt.

Seetõttu tundis Eesti huvi selle vastu, mida arvab Kirilli seisukohtadest Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku pea metropoliit Eugeni. Siseminister Lauri Läänemets (SDE) oli lubanud, et kui ühest hukkamõistu ei tule, jääb usumees oma elamisloast ilma.

Just praegu teatas metropoliit meedias, et ei jaga Kirilli seisukohti.

„Oma tegevuses juhindub meie Kirik MPEÕK põhikirjast ja Eesti vabariigi seadustest. Toetudes õigeusu usuõpetusele väljendab Eesti õigeusu kirik sõjavastasust, on rahu poolt ja kõigi konfliktide rahumeelse lahendamise poolt, mida me rõhutasime ka MPEÕK Sinodi pöördumises 6.10.2022.

Seoses sellega teatan teile, et ma ei jaga pühima patriarhi Kirilli sõnu, mida ta väljendas 25.09.2022 peetud jutluses, justkui antaks patud andeks sõjaväelastele, kes hukkuvad sõjaväelase kohust täites,“ kirjutas metropoliit.

„Ukraina sõja päris alguses kutsusin ma oma kirikuliikmeid mitte alluma vaenu ja vihkamise tunnetele, mitte lasta enda tõmmata poliitilistesse vaidlustesse, eriti kiriklikus keskkonnas, vaid tegeleda põgenike abistamisega, kes on jäänud peavarjuta ja elatusvahenditeta. Meie kogudustes kogutud 10 000 eurot on üle kantud MTÜ Eesti Pagulasabi kontole. Meie Kiriku koguduste liikmed on töötanud pagulaste vastuvõtu keskustes, on osalenud toiduainete, asjade ja esmatarbevahendite kogumises, võimaluse korral on aidanud majutusega. Meie preestrid on vaimulikult toetanud ja jätkavad nende ukraina pagulaste toetamist, kes käivad MPEÕK kogudustes,“ lisas metropoliit.

Selgus on käes

Kas siseminister on metropoliidi avaldusega rahul? Jäetakse siinse õigeusu kiriku juhi elamisluba rahule?

„Jah, ma arvan küll,“ märkis Lauri Läänemets Delfile. „Meil oli soov mõista, mida õigeusu kirik Eestis arvab sellest, mida ütleb patriarh Kirill: et tegemist on püha sõjaga ja kõik muud jutud juurde. Meil oli soov mõista, et Eestis tegutsev kirik on end sellest distantseerinud ja nüüd on nad seda teinud. See on see, mida Eesti vajab: selgus ja kindlus, et Eestis tegutsevas kirikus sõja õhutamisega ei tegeleta, ning et see ei ole siinsetele usuinimestele aktsepteeritav.“

Jaga
Kommentaarid