Esmalt võetakse ette Narva maantee ja Raua tänava vaheline lõik ja seejärel jätkatakse töödega Pronksi tänava Gonsiori ja Kunderi tänava vahelisel lõigul.

Täpsema ülevaate saab allolevalt kaardilt. Lisatud on ka ümbersõidu plaan.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet selgitas, et kuna tegemist on mahukate renoveerimistöödega, siis toimuvad tööd etapiviisiliselt, et tagada elanikele ja kõigile liiklejatele liikumiskoridorid ja minimeerida liikluspiirangutest tekkivaid ebamugavusi.

Ehitaja on kohustatud tagama ohutu läbipääsu jalakäijatele ning tööde teostamise ajal on kohalikele elanikele tagatud ka juurdepääs oma majade juurde. Sõltuvalt tööde iseloomust võib ligipääsul esineda lühiajalisi piiranguid, millest töövõtja teavitab elanikke jooksvalt, seisab Tallinna kodulehel.

Renoveerimine läheb Tallinnale maksma 11,5 miljonit eurot, vahendas ERR.