Riik jätkab sel nädalal riigimaal asuvate punamonumentide eemaldamist. Täna eemaldatakse reformimata riigimaal asuvad okupatsioonisümboleid kandvad punaväeosade mälestustahvlid Maarjamäe memoriaali alal. Töid korraldab maa-amet.

Riigikantselei juures tegutsev monumentide hindamise alamtöörühm on andnud soovituse punavägede sümboolikat kandvad tahvlid avalikust ruumist eemaldada. Riigimaal asuval Maarjamäe memoriaalkompleksi alale on aastate jooksul maetud erinevate sõdade ohvreid, memoriaali alal asuvaid sõjahaudu märkivad tähistused ja memoriaali juurde kuuluvad objektid jäävad senisele kohale.

Vabariigi valitsus on otsustanud teisaldada okupatsioonisümbolitega monumendid Eesti avalikust ruumist. Valitsuse kommunikatsioonibüroost öeldi Delfile, et tahvlite säilitamiseks mingit plaani pole, piltlikult võib öelda, et need peenestatakse killustikuks.