Lisaks on ta kohustatud läbima kaks sotsiaalprogrammi ning seksuaalsuunitlushäirete või käitumishäirete raviprogrammi. Ühtlasi peab ta tasuma ligi 3000 eurot menetluskulusid.

Põieuuringud

Kriminaalmenetlust alustati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu alaealisega, kui seda tehes on kuritarvitatud kannatanu usaldust.

Menetluse eesmärk oli välja selgitada, kas Kamenik viis läbi n-ö põieuuringuid ja kui, siis millistel tingimustel oli plaanitud seda teha, mis selle käigus toimus ning kas inimesed, kes sinna kutsuti, olid mingilgi moel teadlikud või ette hoiatatud sellest, mis neid ees ootab. Kriminaaluurimise algatamise ajaks näis prokuratuurile, et Kamenik kasutas nn põieuuringuid ettekäändena seksuaalselt väärkoheldud ohvrite kohale meelitamiseks.

Kaks kohtuasja

Kamenikul on paralleelselt käimas ka teine kohtuprotsess, mille raames süüdistatakse teda kelmuses. Kriminaalmenetlus algas möödunud aastal ning kohtutee jätkub märtsikuus.

Süüdistuse järgi mõjutas meteoroloogina tuntud Kamenik investeerimise ja tulu teenimise eesmärgil 2019. aastal talle tuttavat meesterahvast võtma enda nimele erinevaid laenukohustusi ning kasutas samale meesterahvale kuuluvaid dokumente ka laenutaotluste koostamiseks. Kokku võttis Kamenik sel moel enam kui kümme korda laene erinevates summades alates paarikümnest kuni mitme tuhande euroni.

Kamenik kandis laekunud laenusummad enda kontrolli all olevale pangakontole ning kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Laene tagasi makstud ei ole ning tekitatud kahju on süüdistuse järgi enam kui 20 000 eurot.