Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist märgiti, et Eesti elutähtsate teenuste toimepidevuse vaatest on kõige olulisemate merekaablite seas

  • andmesidekaablid, mis tagavad piiriülese internetiühenduse, erinevate teenuste ja infosüsteemide andmevahetuse,

  • gaasijuhe Balticconnector, mille kaudu liigub gaas Lätist ja Leedust Soome

  • ning elektri välisühendused Soomega Estlink 1 ja Estlink 2, mille kaudu liigub Skandinaavia elektrienergia Eestisse ning ka Lätti ja Leetu.

Kõik neist läbivad oma teekonnal naaberriikidesse rahvusvaheliste vete ala, kus torude-juhtmete turvalisus on kõvasti madalam kui riikide endi territoriaalvetes. Millise ühenduse katkemine tooks Eestile kaasa kõige kriitilisemad olud?