„Nord Streami saboteerimine toob kaasa eskalatsiooni EL-i suunas. Venemaa liigub hübriidohtude spektri raames hübriidhäirimiselt (HI) Läänemere piirkonnas hübriidoperatsioonidele (HOPS),“ kirjutas Wigell Twitteris.

Wigelli sõnul välditakse HI puhul varjamatu sõjalise strateegia kasutamist usutava eitatavuse säilitamiseks. Venemaa on seda teinud juba mõnda aega, kasutades rida mittesõjalisi strateegiaid, et suurendada refleksiivset kontrolli Läänemere piirkonnas.

Nord Streami sabotaaž tõstab aga panused HOPS-i tasemele. Eitatavus ei ole enam ainult usutav, vaid ka mitteusutav. Nüüd on agressori eesmärk Wigelli sõnul saada funktsionaalne kontroll sihtmärkriigi või piirkonna üle, kasutades paramilitaarseid taktikaid.

Kui Venemaa on Nord Streami plahvatuste taga, on see Wigelli sõnul president Vladimir Putini katse tekitada Euroopas hirmu ja lõhesid.

Wigell kirjutab, et on võimalik, et Venemaa võib jätkata erinevaid sabotaažioperatsioone ka pärast Nord Streami.

„Mingisuguseid „õnnetusi“ näiteks Läänemerel või Arktika piirkonnas,“ märgib Wigell.

Õnnetuste all mõtleb Wigell näiteks Venemaa tekitatud naftalekkeid.

Wigell tuletab meelde, et Läänemere kaudu kulgeb lisaks gaasi- ja naftaühendustele ka palju muid Euroopa riikidele tähtsaid ühendusi nagu näiteks andmekaableid.

„Soome ja teiste Läänemere riikide jaoks on nüüd käes hetk suurendada valmisolekut ka andmeühenduste juures sabotaažide vältimiseks,“ kirjutab Wigell.