Teda süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.

Teo eest karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

Väidetav teadmatus

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid