Tänane eelistung Harju maakohtus puudutas kelmusekahtlust. Kohtunik pani paika, et kohtumajja saabutakse kelmusesüüdistust arutama järgneva aasta märtsikuu algul. Juhtumiga seoses on tarvis üle kuulata 15 isikut.

Süüdistus kelmuses

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Jüri Kamenikku kelmuses.

Süüdistuse järgi mõjutas meteoroloogina tuntud Kamenik investeerimise ja tulu teenimise eesmärgil 2019. aastal talle tuttavat meesterahvast võtma enda nimele erinevaid laenukohustusi ning kasutas samale meesterahvale kuuluvaid dokumente ka laenutaotluste koostamiseks. Kokku võttis Kamenik sel moel enam kui kümme korda laene erinevates summades alates paarikümnest kuni mitme tuhande euroni.

Kamenik kandis laekunud laenusummad enda kontrolli all olevale pangakontole ning kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Laene tagasi makstud ei ole ning tekitatud kahju on süüdistuse järgi enam kui 20 000 eurot.

Süüdistus ka seksuaalkuriteos

Jüri Kamenikku puudutab ka paralleelselt jooksev süüdistus seksuaalkuriteos.

„Alustasime kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu alaealisega, kui seda tehes on kuritarvitatud kannatanu usaldust. Oleme üle kuulanud mitmeid tunnistajaid ja kannatanuid ning asjaolude selgitamine jätkub käimasolevas kriminaalmenetluses,“ ütles ringkonnaprokurör Leelet Kivioja möödunud aasta lõpus.

Menetluse eesmärk on välja selgitada, kas üldse viidi läbi uuringut ja kui, siis millistel tingimustel oli plaanitud seda teha, mis selle käigus toimus ning kas inimesed, kes sinna kutsuti, olid mingilgi moel teadlikud või ette hoiatatud sellest, mis neid ees ootab.

Uurimise paragrahv käsitles suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu alaealisega, kui seda tehes on kuritarvitatud kannatanu usaldust. Kriminaaluurimise algatamise ajaks näis prokuratuurile, et Kamenik kasutas nn põieuuringuid ettekäändena ohvrite kohale meelitamiseks.

„Seni kogutud andmetel näib, et inimeste kohale meelitamiseks kasutati uuringut ettekäändena, kuid uurimine annab selgemad vastused. Kontrollime ka kõiki seni meedias kõlanud väiteid, kogume erinevaid tõendeid ja hindame neid kogumis, et saada ette pilt toimunust ja selle ulatusest,“ ütles Kivioja.

Kivioja rõhutas, et väga oluline on seksuaalkuriteo ohvriks langedes küsida abi. „Alati on võimalus esmalt küsida nõu Ohvriabi kriisiinfo telefonilt või helistada anonüümselt lasteabi telefonile või kirjutada neile veebis. Spetsialistid saavad nõu anda, kuidas edasi käituda, ning toetada ja julgustada ohvrit abi otsima.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid