Õiguskantsler Ülle Madise 8. septembri intervjuus Maalehele: „Analüüs näitas ka, et tegelikult käivad kolmandate riikide kodanikud väga vähe valimas. See võib olla paljudele üllatuseks, et fraktsioonid, mille vaated neile ehk ei meeldi, on tõenäoliselt võimul ikkagi Eesti kodanike, mitte muulaste häältega.“

Väide on esitatud kontekstis, kus arutatakse kolmandate riikide (mitte-EL – toim) inimestelt kohalikel valimistel hääletamise õiguse äravõtmist. Delfi poolt valimisteenistuselt saadud andmetest selgub, et see väide ei pea paika. Kohalike valimiste osalusprotsent oli 55. Vene Föderatsiooni kodanike aktiivsus pole küll sama kõrge, ent vaadeldud omavalitsustes küündis enamasti üle 40 protsendi.