Ukraina uurimiskomisjoni eksperdid on seni keskendunud Kiievi, Tšernihivi, Harkivi ja Sumõ oblastile, teatas Associated Press.

Oma leide esitledes viitasid nad endiste kinnipeetute tunnistustele peksmiste, elektrilöökide ja sunnitud alastuse kohta Vene kinnipidamiskohtades ning väljendasid sügavat muret hukkamiste üle neljas oblastis.

„Me olime rabatud suurest arvust hukkamistest piirkondades, mida külastasime. Komisjon uurib praegu selliseid surmi 16 linnas ja asulas,“ ütles komisjoni esimees Erik Møse.

Møse ütles täna ÜRO inimõiguste nõukogu liikmetele, et tema meeskond on saanud ja dokumenteerib „usutavaid väiteid veel paljude hukkamisjuhtumite kohta“.

Komisjoni uurijad külastasid 27 linna ja asulat ning haudu ja kinnipidamis- ja piinamiskeskusi, intervjueerisid enam kui 150 ohvrit ja tunnistajat ning kohtusid inimõigusteorganisatsioonide ja valitsusametnikega, teatas Møse.

„Komisjoni kogutud tõendite põhjal järeldas see, et Ukrainas on toime pandud sõjakuritegusid,“ ütles Møse.

Møse sõnul uuriti ka kaht Vene sõdurite väärkohtlemise juhtumit Ukraina sõdurite poolt.

Møse ütles, et leiti, et täpsustamata arv Vene sõdureid olevat toime pannud seksuaal- või soopõhist vägivalda, ohvrite vanus oli 4–82 aastat.

Komisjon kavatseb oma juurdlust järk-järgult laiendada. Huvi pakuvad filtratsioonilaagrid, inimeste sunniviisiline ümberpaigutamine ja laste kiirkorras adopteerimine.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid