Julgeolekuekspert Rainer Saks arvas, et Venemaa otsus mobiliseerida kusagil 300 000 meest võib sõjakäigule mõju avaldada alles uue aasta esimestel kuudel. Ta peab aga vähetõenäoliseks seda, et Venemaa suudab või tahab kõik need reservväelased rindele viia.

Milles on asi ja mis on peamised takistused, loe juba edasi.