Delfile saadetud kommentaaris ütles advokatuur, et aukohus tuvastas Markuse käitumises eetikakoodeksi nelja eri punkti rikkumisi. „Advokaat eksis kutse-eetika, heade kommete, väärikuse ja asjatundlikkuse printsiipide vastu, aga ka kohustuse vastu suhelda kohtuga lugupidavalt ning hoiduda advokaadikutse ja advokatuuri maine kahjustamisest,“ kirjutas advokatuur.

Eksimused olid arvukad ja korduvad, advokaat oli ka varem toime pannud rikkumisi. Aukohus tuvastas tema töös erakordse lohakuse, kohtu seaduslike korralduste eiramise, ebapiisava pädevuse likvideerimismenetluse läbiviimisel ning seeläbi ka advokaadikutse maine kahjustamise.