Kommusaare sõnul on Eestis tänase seisuga veidi üle 20 000 inimese vanuses 18-65, kelle kohta võiks Venemaa osalise mobilisatsiooni korraldus käia.

Elamisloaga Venemaa kodanikke on Eestis tänase seisuga üle 86 000, kellest üle 40 000 on mehed.