Narva piiripunkti juhi Marek Liiva sõnul on info piiri taga üldiselt hästi liikunud ning massiliselt ei ole Eesti võimud pidanud riiki sisenemist seni tõkestama. Kokku on 12 tunni jooksul peatanud kuue Venemaa kodaniku Eestisse tulemine, kõik need juhtumid olid Narvas.

Liiva ütles, et ühel juhul oli inimene piirangust teadlik, kuid öelnud, et tuli sellele vaatamata proovima. Paaril juhul on inimesed soovinud kasutada erandit lähisugulase juurde tulekuks, kuid ei ole teadnud, et seda saab teha vaid juhul, kui lähisugulasel on Eestis pikaajaline elamisluba, mitte tähtajaline. Ühel korral tuvastasid piirivalvurid, et lapselaps, kelle juurde Venemaa kodanik soovis külla, ei ela tegelikult Eestis.

PPA teenistuja selgitas, et Venemaalt saabuvate inimeste hulk on vähenenud juba mitme nädala vältel, osaliselt tänu piirangutele, kuid oma osa on ka suvehooaja lõpul. Tänaseks ületavad idapiiri valdavalt need Venemaa kodanikud, kellel on Eesti elamisluba. Selliseid piiriületusi on siseneval suunal ligi 1000 päevas.

„Jätkame tööd piiril ja veendume, et Eestisse siseneksid üksnes need inimesed, kes seda teha tohivad,“ ütles Marek Liiva ning viitas veebilehele, kus on võimalik tutvuda asjakohase infoga.

PUUST ja PUNASEKS | Uus kord Eesti-Vene piiril

kriis.ee

Alates 19.9.2022 on Eestisse sisenemine keelatud kõigile kehtiva lühiajalise Schengeni viisaga Venemaa kodanikele, kelle reisi eesmärk on turism, sport, kultuur, sugulaste või sõprade külastamine, olenemata nende sihtriigist või sellest, millises Schengeni riigis on neile viisa väljastatud. Piiranguga liituvad ka Läti, Leedu ja Poola.

Piirang ei laiene kõigile Venemaa kodanikele. Eesti riigipiiri tohivad ka tulevikus ületada

  • Venemaa kodanikud, et külastada otsejoones ülenevaid ja alanevaid sugulasi (lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad); abikaasat; inimest, kellega on ühised alaealised lapsed. Külastatav peab olema Eesti või mõne teise Euroopa Liidu riigi kodanik või pikaajalise elamisloa omanik.

  • diplomaadid.

  • Vene kodanikud, kellele on Eesti antud lühiajaline viisa ja registreeritud siin töötamine või kellel on lühiajaline õppeviisa.

  • vahetult rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad.

Erandina lubatakse riiki inimesi ka humaansetel kaalutlustel, sealhulgas dissidente.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid