Ürituse näol on tegemist iga-aastase NATO kõrgeimate sõjaliste esindajate kohtumisega, kus kõigi liitlasriikide kaitsevägede juhatajad arutavad alliansi strateegilisi arenguid. Tänavuse aasta peamine teema on NATO tippkohtumisel Madridis vastu võetud otsuste elluviimine alliansi heidutus- ja kaitsetegevustes. Esmakordselt on konverentsile osalema kutsutud ka Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad.

Peaminister Kaja Kallas rõhutas liitlaste kaitsevägede juhatajatele peetud avasõnavõtus, et Venemaa sõda Ukraina vastu NATO lävel on meie põlvkonna kõige tõsisem julgeolekuolukord.

Suvisel Madridi tippkohtumisel kinnitasid NATO liitlased üksmeelselt, et Venemaast on saanud NATO ja liitlaste jaoks peamine oht. „Venemaa soovib iga hinna eest meie ühtsust murendada ja sundida meid Ukraina toetamisest loobuma. Kreml on oma terroritaktika arsenali võtnud nii ülemaailmse näljahäda kui tuumakatastroofiga hirmutamise ning kasutab väljapressimiseks relvana energiat,“ tõdes Kallas.

Peaminister rõhutas, et Venemaa suhtes on vaja rakendada pikaajalist aruka ohjeldamise poliitikat. „Selle keskmes on Ukraina igakülgne toetamine. Teated lahinguväljalt näitavad, et meie sõjaline abi on tulemuslik ning seda tuleb veelgi suurendada,“ ütles Kallas.

Tallinna kesklinnas on konverentsi tõttu liikluspiiranguid

Tallinnas toimuv NATO sõjalise kommitee konverents toob Liivalaia tänava ja Rävala puiestee ristmiku piirkonda kuni pühapäevani kestvad liikluspiirangud.

Reede hommikul kell 8:00 suleti liikluseks Rävala puiestee alates Kivisilla ristmikust kuni Liivalaia ristmikuni. Liikluseks suleti vaid Liivalaia tänavale viiv suund, Kivisilla tänava poole suunduv liiklus jääb avatuks. Liikluspiirang kestab pühapäeval kuni kella 18:00 õhtul.

Ühistranspordi peatus „Tornimäe“ liigutati hotelli Radisson Collection ette. Ühistranspordi marsruute ümber ei suunata ja liiklusgraafikuid ei muudeta. Liikluskorralduse muudatusi tähistavad vastavad liiklusmärgid.

Samal tänavalõigul korraldati osaliselt ümber ka jalakäijate liikumine, mida tähistavad samuti liiklusmärgid. Ülekäigurajad nii Liivalaia kui Kivisilla tänava poolses otsas on jalakäijatele avatud.

Lisaks on liikluspiirangud kehtestatud ka Weizenbergi tänaval pühapäeval ajavahemikul kell 08:00-15:30. Liikluse paremaks reguleerimiseks ja korraldamiseks on ka seal piirkonnas väljas vastavad liiklusmärgid. Võimalusel soovitatakse sõidukitel vältida liikumist nimetatud piirkondades ja aegadel, et vältida ummikute tekkimist.

Valitsusjuhi sõnul peab olema klaarselge, et sõjakurjategijad tuuakse kohtu ette. „Ühistel reeglitel toetuv maailm peab tuginema põhimõttel, et sõjakahjud tuleb hüvitada, kuritegusid uurida ning vastutajad karistada,“ märkis peaminister.

Kallase sõnul tuleb jätkata ka agressiooni hinna tõstmisega läbi sanktsioonide ja Venemaa poliitilise isoleerimisega. „Kui me ei peata otsustavalt Venemaa agressiooni, ei saa ükski riik end turvaliselt tunda,“ rõhutas Kallas. Peaminister lisas, et samuti peab NATO kiiresti edasi liikuma Madridi tippkohtumisel kokkulepitu elluviimisega.

Peaminister Kaja Kallas täna NATO konverentsil Tallinnas

Ta toonitas oma sõnavõtus, et Venemaa agressiooni kõrval ei tohi me unustada ka teisi ohte. „Peame keskenduma nii hübriidohtudele, terrorismi vastasele võitlusele kui panustama sellesse, et olukord NATO lõunanaabruses oleks võimalikult stabiilne,“ ütles ta.

Kallas rõhutas, et NATO-l on oluline roll ka innovatsiooni vedamisel. „Vaba maailma initsiatiiv tehnoloogia ja innovatsiooni vallas on võtmetähtsusega, kui soovime säilitada meie väärtustel ja põhimõtetel toetuvat ühiskonnakorraldust,“ lausus Kallas. Hea näide innovatsiooni edendamisest NATO-s on Eesti ja Ühendkuningriigi koostöös võõrustatav kaitseinnovatsiooni kiirendi DIANA Euroopa peakontor.