Euroopa Liit on 1997. aastal sõlminud Venemaaga lepingu, mille protokoll käsitleb vastastikkust haldusabi tolliõiguse valdkonnas. Leping koos selle protokollidega on kehtiv kõigis liikmesriikides, sh Eestis. Kuna Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt on tolliliidu ja ühise kaubanduspoliitika küsimused EL-i ainupädevuses, hoiduvad liikmesriigid kolmandate riikidega kahepoolsete tolliabi lepingute sõlmimisest. Kui seda siiski tehakse, siis peavad täiendavad kahepoolsed tollikoostöö kokkulepped jääma ELi ja kolmanda riigiga sõlmitud koostöökokkuleppe raamesse.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid