Töödele eelnes hingepalve parki maetud sõjaohvritele, mida lugesid EELK Tartu praostkonna praost Ants Tooming ja EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite koguduse preester Vadim Rebase.

Seejärel alustati monumendi pronksskulptuuri teisaldamist. Skulptuur anti Tartu linnamuuseumi kogusse. Homme hakkavad Eesti sõjamuuseumi arheoloogid välja kaevama monumendi lähedale maetud inimeste säilmeid. Tööd kestavad eeldatavasti nädala lõpuni.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul tegi Tartu linn kevadel sõjahaudade komisjonile ettepaneku pargis asuvate säilmete ümber matmiseks. „Parki maetud sõjaohvrid peavad leidma oma viimase rahupaiga kalmistul. Ka pargis asuv punamonument ei sobi oma valeliku sõnumiga meie mälu- ja kultuuriruumi,“ ütles ta.

Sõjamuuseumi hinnangul on parki maetud ligi veerand tuhat inimest. Muuseumi direktori Hellar Lille sõnul selgub ohvrite täpne arv siiski kaevamiste käigus. „Senine sõjahaudade väljakaevamiste praktika näitab, et nõukogudeaegsed andmed maetute arvu kohta ei pruugi tõele vastata,“ märkis ta.

Raadi monumendi juurde on maetud teise maailmasõja ajal Lemmatsis hukatud isikud ning Tartus ja Tartu ümbruses langenud punaarmeelased. Sõjaohvrite säilmed maetakse kalmistule. Täpne matmiskoht ja -aeg otsustatakse pärast väljakaevamist.

Teisaldustööde ja turvalisuse tagamiseks kehtestas politsei monumendi ümbruses tööde ajaks viibimiskeelu, mis tähendab, et kõrvalised inimesed selles alas viibida ei tohi. Kuna mõningal määral on tööde ajal muudetud ka liikluskorraldust, palutakse liiklejatel jälgida ajutise liikluskorralduse märke. Ühtegi tänavat Raadi piirkonnas liiklusele ei suleta ning kohalike inimeste harjumuspärane liikumine on jätkuvalt tagatud.

Linnavalitsus meenutas, et Tartu linnas kehtib droonilennutamise keeld ja ilma loata drooni lennutada ei tohi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid