Toomi mure lähtub peaminister Kaja Kallase eilsest teadaandest, et Eesti, Läti, Leedu ja Poola kehtestavad Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele alates 19. septembrist sissesõidupiirangu.

Samal päeval, 8. septembril saatis eurosaadik Yana Toom Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Komisjoni asepresidendile Josep Borrellile ametliku päringu, milles märkis, et tegemist on Schengeni piirieeskirja rikkumisega.

Kui Euroopas hakkab kehtima reegel „ei tohi, aga kui tahetakse, siis saab“, mis õigusriigi põhimõtetest saame üldse rääkida?

Yana Toom

„Schengeni piirieeskirjad sõnaselgelt määravad kindlaks põhjused, millega saab Schengeni viisaga inimese sissepääsu piiramist põhjendada. Selliseid otsuseid peab riik tegema iga üksikjuhtumi kohta eraldi ning liikmesriigi õigust kehtestada lisameetmed ei ole ette nähtud,“ märgiti Toomi büroo pressiteates.

Oma kirjas komisjonile toob Yana Toom esile, et nelja riigi initsiatiiv loob ohtliku pretsedendi, kus rikutakse Euroopa Liidu üht põhilisemat õigusakti. Eurosaadik nõuab Euroopa Komisjonilt kõnealustele riikidele märgukirja saatmist.

„Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti kohustatud Euroopa õigusest kinni pidama niisamuti kui Belgia, Poola või Ungari,“ kommenteeris Yana Toom. „Seega ootan pikisilmi komisjoni vastust. Kui Euroopas hakkab kehtima reegel „ei tohi, aga kui tahetakse, siis saab“, mis õigusriigi põhimõtetest saame üldse rääkida?“