„Kas võtame antud ristmikul midagi ette või ootame mõne surma ära?“ alustab oma transpordiametile sihitatud pöördumist murelik liikleja. Jutt käib Lombi-Kalja tee ja Jõhvi-Tartu-Valga maantee ristumiskohast.

„Seda projekteerides on tehtud viga, ristmik on liiga kitsas ja ohtlik! Lubatud kiirus on maanteelõigul 90 km/h ja ei ole võimalik mööduda vasakpööret ootavast sõidukist. Seega „lõikavad“ autod paremalt mööda üle teepeenra ja pealesõidutee,“ kirjutab liikleja. Sarnast olukorda on näha ka tema jäädvustatud videos.

Video autori sõnul ei juhtu sarnane olukord esimest korda. „Korduvalt on meil tulnud sõita vastassuunda, et möödujatel eest ära saada, kuna tahavaatepeeglist on näha, et tagumine ei märka ega võta hoogu maha. Ei taha mõeldagi, mis saab neist ratturitest või jalakäijatest, kes seal sel hetkel liikuda võivad – kuhugi pole eest ära ka minna, kuna metallpiire tuleb kohe vastu.“

Ka sotsiaalmeedias leidis video rohkelt vastukaja inimestelt, kes tunnistavad sama mure – suuremalt maanteelt väiksemale teele vasakpööret sooritada on lihtsalt ohtlik. Eriti kui teedel pole erimärgistust või kehtib kõrgem kiiruspiirang.

Transpordiamet soovitab pikemat ringi

Transpordiameti kommunikatsiooniekspert Erki Varma selgitab, et erilahenduste puudumine, mis vasakpöörde sooritajat assisteeriks, on seotud sarnaste teede väga väikese liiklussagedusega.

„Ristumised kohalike omavalitsuste teedega ongi reeglina sarnase lahendusega – ristmik ei ole kanaliseeritud, puuduvad pöörderajad ning pöördeid sooritatakse põhirajalt – see on seotud KOV teede väga väikeste liiklussagedustega, millede puhul pöörderadade tegemist nõuded ette ei näe,“ selgitab Varma.

„Kui sellele teelõigule tuleb suuremahulisem ümberehitus, viiakse see ristumine kogujateele, mis ristub väiksema liiklussagedusega kõrvalmaanteega ja otsejuurdepääs põhimaanteele suletakse. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus sel põhimaanteel on ca 6500 autot ööpäevas. Tegelikult on ohutuma alternatiivse ristumise kasutamine juba praegu võimalik, kuna antud KOV tee läheb välja ka kõrvalmaanteele 22210 Kõrveküla-Lähte, mille liiklussagedus on üle 10x väiksem ja pöördeid kindlasti ohutum sooritada.“

Varma viitab ka kolmele põhjusele, mis võisid samuti olukorra tekkele kaasa aidata: pööret sooritava juhi suunamärguande kasutamine, taga liikuva sõiduki ebapiisav pikivahe, kõrvalised tegevused roolis.

Kuigi video annab tunnistust vaid taga liikuva sõiduki ebapiisavast pikivahest, on alati mõistlik üle korrata ka teistele pattudele vastavad liiklusseaduse paragrahvid:

„Arvestades liiklusolusid, peab sõidukijuht ohutuks manöövriks suunamärguande juba aegsasti sisse lülitama, mis on välja toodud ka liiklusseaduse § 39 lõikes 1, mille kohaselt juht peab andma suunamärguande vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatamise alustamist. Lisaks on liiklusseaduses § 48 lg 1 sätestatud, et enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale.

Vastavalt liiklusseaduse § 33 lg 11 p 1 on sõidukijuhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, ning lisaks sätestab sama seaduse § 46 lg 1, et juht peab vastavalt sõiduki kiirusele ning tee- ja ilmastikutingimustele hoidma sellist pikivahet, mis võimaldab vältida otsasõitu ees ootamatult pidurdanud või seisma jäänud sõidukile,“ toonitab transpordiamet.