Vaata muudatusi allpool leitavast tabelist.

Erimeelsuse keskmes on see, mis ajast hakkab toimima kord, et lasterikka pere toetus väheneb kolmandiku võrra, kui kolmest lapsest vanim saab 24-aastaseks. Seni kehtiva seaduse järgi on maksimaalne ülempiir juba 19. eluaasta või ka 16. eluaasta juures, kui laps ei õpi. Praegu on nii, et kui kolmest lapsest vanim jõuab 19. eluaastani, lõppeb kogu toetus.