„Hoonestatud alal tegutsemine nõuab head enesekontrolli, lihasmällu treenitud protseduure ning jaosisene koostöö peab olema laitmatu,“ ütles Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik. Pataljoni ülema sõnul andis õppus igale scoutsile ka kogemuse kuidas puhastada hoonestatud ala vastasest lahingumoonaga. „Kui esmaspäeval alustades keegi ehk tundis ennast ebakindlalt või polnud väga vilunud erinevates drillides, siis reedeks saavutasid kõik väga hea taseme ja ka meie uute scoutside enesekindlus on nüüd kõvasti tõusnud,“ lisas kolonelleitnant Raudsik jäädes õppusega rahule.

Viis päeva kestnud õppuse raames said Scoutspataljoni jaod näidata linnalahingute pidamiseks vajalikke oskusi erinevates korraldajate poolt ette mängitud olukordades ja situatsioonides kasutades sealjuures nii imitatsioonivahendeid kui ka lahingumoona. Soomusjalaväelased harjutasid hoonestatud ala üle kontrolli saavutamist ja hoidmist Nursipalus ning lahingutoetuse- ja tagalaüksustes teenivad scoutsid treenisid Järvamaal Vao ja Järva-Jaani mahajäetud hoonetes ning keskpolügoonil.

„Meie peamiseks eesmärgiks oli kontrollida ja hinnata jaotaseme tegevust hoonestatud alal. Soomusjalaväelaste oskused on ootuspäraselt head, professionaalset sooritust näitasid ka lahingutoetuse- ja tagalaüksustes teenivad vennad-scoutsid,“ ütles õppuse Valge Tellis pea läbiviija leitnant Madis Pärnpuu.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid