„Välistada ei saa ka kuriteo toimepanemise võimalust pardal,“ ütles Uibo.