RMK nõukogu esimees Randel Länts ütles palga suuruse põhjenduseks, et keskus toimib turureeglite alusel ning konkureerib metsamajanduse sektoris tegutsevate äriühingutega. „Avaliku sektori juhtide ja erasektori juhtide palkasid peab vaatama võrdluses. Ei saa luua illusioone, et maksame ühes ühtesid ja teises teisi palkasid,“ lausus nõukogu esimees.

Länts märkis, et ka varem on RMK juhi palgatase selline olnud. Senise juhi Aigar Kallase tasu oli Marrani tasuga sarnane. „Ajakirjanduses on tehtud võrdlusi presidendi ja peaministriga, aga tahaksin avaldada arvamust, et need ei päde,“ leidis Länts. Palkasid tuleks tema sõnul võrrelda teiste riigiettevõtete või erasektori palkadega.