Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale pole see lihtsalt soov poliitpunkte võita, vaid paljude mõjukate sotside südameteema, millega tuleb nui neljaks lõpuni minna. Hõõrumise algatanud pressiteate peategelane on palju aastaid sotsiaaltööle pühendanud Helmen Kütt. „Läbirääkimised: hooldekodu koht pensioni eest on kokku lepitud,“ seisis teate pealkirjas. Kindlasti tahaks ka samuti valdkonnaga pikalt seotud Heljo Pikhof uskuda, et väljakäidud lubadus peab paika.

Ent katet sellele ambitsioonile pole. Pressiteates oli lause, mida võib pidada faktiveaks: „Hooldekodu koha kõigile kättesaadavaks muutmise hinnanguline kaulu on 40 miljonit eurot aastas.“ Selline summa sai tõepoolest koalitsioonilepingusse pandud, aga see pole kaugeltki piisav. Võimuleppesse sai läbirääkimistel otsustatu kirja nii: „Töötame välja pikaajalise üldhoolekande reformi kava, arvestades, et 2023. aastast on reformi aastane kogukulu kuni 40 miljonit eurot. Alustame inimeste rahalise koormuse leevendamisega pikaajalise hooldusteenuse eest tasumisel.“