Seadusega pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates käesoleva aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena.

Eelnõu ei sätesta universaalteenuse hinda, vaid paneb paika hinnakujunduse põhimõtted. Hinna määrab Konkurentsiamet, võttes arvesse tootja sisendhindu, keskkonnatasusid ja mõistlikku kasu tootmisest. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud. Kodutarbijad saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita.

Universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda. Universaalteenuse hind hakkab automaatselt kehtima ka kõigi praegu üldteenust kasutavate kodutarbijate jaoks. See tähendab inimeste jaoks, kes pole seni elektrienergia ostulepingut sõlminud ja tarbivad seetõttu börsielektrit. Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembrikuu keskpaigas, kui seaduse muudatused on vastu võetud ja Konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab.

Teisena tuleb arutluse alla valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega soovitakse taastuvelektri osatähtsuse eesmärki muuta nii, et aastaks 2030 moodustaks taastuvelekter elektrienergia kogutarbimisest vähemalt 100 protsenti senise 40 protsendi asemel.

Mõlema eelnõu puhul on tegemist esimese lugemisega.

Jälgige istungit ka otseblogist. Kui blogi kohe ei avane, värskendage lehte.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid