Moskva ja Leningradi oblastite, sealhulgas linnade sõjaväekomissariaadid on saanud valitsuselt juhised kohalike elanike massiliseks ajateenistusse kutsumiseks, teatas HUR. Mobiliseeritud ajateenijad saadetakse Krimmi.

Lisaks otsustati okupeeritud Krimmi territooriumil paiknevate Vene Föderatsiooni väeosade varustamiseks ja Krimmi poolsaare kaitse tugevdamiseks saata poolsaarele 1200 Venemaa lõuna sõjaväeringkonna ajateenijat.

Ehkki Ukraina ründab pidevalt poolsaarel asuvaid Venemaa sõjalisi rajatisi, siis ametlikult nn Krimmi Autonoomse Vabariigi territooriumil lahingutegevust veel ei korraldata. Seega ei pakuta sinna saadetavatele ajateenijatele ka lepingut, mille alusel nad palka saaksid. Selle asemel saavad nad ajateenija hüvitist, mis Venemaal on umbes 5000 rubla ehk umbes 83 eurot kuus. Kuna Venemaa eitab ajateenijate osalemist sõjategevuses, ei maksta nende surma puhul lähedastele ka hüvitist. Seeläbi üritab Venemaa kokku hoida sõjale kuluvat raha, kirjutas HUR.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid