„Kui enne peeti mitteametlik istung vene keeles ära ja seejärel formaalselt ja lühidalt riigikeeles, siis hiljem, nähes riigi vähest reaktsiooni, peitusmängust loobuti ja kõneldi edasi vaid vene keeles,“ märkis minister Solman, kelle sõnul leidub Narvas muidki keelelisi probleeme. „Rohkelt on puudu eestikeelseid silte või on need kirjutatud vigaselt, kohaliku omavalitsuse ametnikud esinevad eestikeelses meedias vene keeles, kuigi kõike seda keeleseadus keelab. Tundub, et probleem on siin suurem: riik, selle seadused ja ametnikud peaksid olema tõsiseltvõetavad.“