„Ükski teine kaitseministeeriumi valitsemisala asutuse juht ei oleks säästuajal uneski tulnud selle peale, et küsida endale eelarvesse täiendavat miljonit eurot koridorilae kaunistamiseks. Marranile kujunes see aga järjekordseks võimu demonstreerimise küsimuseks ja ta talitas koridori ehtiva katuseakna puhul samamoodi, kui oli varem talitanud muude eelarvetaotlustega, mis ettenähtud käsuliini pidi toetust ei saanud,“ kirjutas Oidsalu ERR-is.

Välisluureamet avaldas LP-le, et tegelikult maksis aatriumit kattev osalt klaasist katus alla 200 000 euro. „Katuseaken oli ehitusprojektis algusest peale. Väide, et see sai hiljem juurde lisatud, on vale. Mingit miljonieurost klaaskatust pole olemas,“ ütles Marran.