18. augustist alates keelas Eesti sissesõidu Eestis väljastatud Schengeni viisaga Venemaa kodanikele, kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur. Nende nimekirjast, kes siiski saavad viisat taotleda, jäid välja venemaalased, kes omavad Eestis kinnisvara, mistõttu saatis europarlamendi liige Yana Toom vastavad teabenõuded majandus- ja taristuminister Riina Sikkutile, Eesti Korteriühistute Liidule ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule.

„Minu ja minu Eesti büroo poole on pöördunud juba mitmed venemaalased ja Venemaa kodanike grupid, kes on tõsiselt mures,“ väljendati Yana Toomi sõnu pressiteate vahendusel. „Kuna neid Eesti väljastatud Schengeni viisaga riiki enam ei lubata, ei saa inimesed aru, kuidas peaksid nüüd tasuma kommunaalmakse (jällegi sanktsioonide tõttu raha pole võimalik Venemaalt üle kanda) ja üldse oma kinnisvara haldama. Tagajärg on see, et ka Eestis, eriti Ida-Virumaal asuvad korteriühistud ja muud kinnisvaraobjektid sattuvad keerulisse olukorda, aina kasvatades oma võlakoormat.“

Ministrilt palus Yana Toom teavet järgmiste punktide kohta:

  • kui palju kinnisvaraobjekte kuulub Eestis venemaalastele;

  • kas enne seda, kui venemaalastest kinnisvaraomanikud jäeti viisa taotlejate nimekirjast välja, oli tehtud vastav kinnisvaraanalüüs Ida-Virumaal;

  • kas ministeerium prognoosib võlakoorma suurenemist Eesti korteriühistute jaoks seoses venemaalastest omanike võimetusega oma Eestis olevat kinnisvara hallata;

  • kas valitsusel on kavatsus leida võimalus kompenseerida korteriühistutele ja teistele kinnisvara objektidele ülalmainitud sanktsioonist tulenevad võlad ja kaotused

  • ning kas minister isiklikult peab vajalikuks, et ka Eestis kinnisvara omavad venemaalased saaksid Eesti väljastatud Schengeni viisat taotleda.

Seoses kujunenud olukorraga palus Euroopa Parlamendi liige samuti Eesti Korteriühistute Liidu ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu hinnangut ning uuris, kas neil on kavatsus pöörduda valitsuse poole taotlusega leida võimalus kompenseerida korteriühistutele ülalmainitud sanktsioonist tulenevad võlad ja kaotused.