Eelistung on korraldav ja süüdistatavatel pole vajadust kohale ilmuda. Kaitsjatest on kohal Tederi esindajad Erki Kergandberg ja Sandra-Kristin Kärner. Korbi esindavate Paul Kerese ja Andri Rohtla tandemist on kohal vaid viimane. Keskerakonda esindavad Marko Pilv ja Aivar pilv, kellest kohal viimane.

Istungil pandi paika kohtuliku menetluse ajakava, mida peetakse 23 päeva jagu.

Eelistungi suurimaks aruteluks oli, kas prokuröri 1727 lehekülje pikkune jälitustoimikuprotokoll kaasuse jaoks ehk liiga pikk pole, kuivõrd süüdistusega seotud informatsiooni on seal Kärneri sõnul üksnes mõnekümne lehekülje jagu.

Prokurör Taavi Pern selgitas, et täpsemad väljavõtted oleks soovi korral pidanud ära tegema juba enne kohtuliku menetluse algamist ja praegu ei ole prokuratuuril isegi õigust seda teha.

Süüdistuse kohaselt kasutas MTÜ Eesti Keskerakond toonane peasekretär Mihhal Korb isiklikku ja erakonna mõjuvõimu Tallinna linnapea üle Hillar Tederi ja OÜ Porto Franco huvides, et äriühing saaks Tallinna linnapealt ja temale allunud ametnikelt servituuditasu määramisel ebavõrdse ja põhjendamatu eelise.

Vastutasuna pakutud teene eest lubas Teder kohtueelses menetluses kogutud teabe kohaselt Eesti Keskerakonda toetada kuni miljoni euro suuruse annetusega. Prokuratuuri hinnangul ei järginud Tallinna Linnavalitsus OÜ-le Porto Franco servituuditasu määramisel tavapärast praktikat ja hinna kujundamise põhimõtteid. Eelneva tulemusena vähendati OÜ-lt Porto Franco nõutud servituuditasu 776 580 eurolt 301 000 eurole ning Teder annetas samal ajal erakonnale 120 000 eurot.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Pern sõnul kahjustab ausat majanduskeskkonda, kui ausa ja läbipaistva asjaajamise asemel püütakse ärilist edu saavutada läbi ebaseaduslike kokkulepete. „Avaliku sektori otsused peavad olema ja ka näima läbipaistvad ning seda saab saavutada vaid siis, kui sarnastes olukordades langetatakse otsuseid sarnastel alustel ja alati samade põhimõtete järgi.“

„Põhjendamatud kõrvalekalded ning kellelegi soodsamate tingimuste võimaldamine tõstatatavad õigustatult küsimusi. Nende küsimuste tekkimine näitab aga üheselt seda, et ühiskonnas on kanda kinnitamas arusaam, et ebaausal teel edu saavutamine ei ole ühelgi juhul aktsepteeritav. Tõusetunud kahtlusi uuritakse põhjalikult ning praegusel juhul on see päädinud kriminaalmenetluse ja süüdistuse esitamisega,“ lisas Pern.

Menetlust viis riigiprokuratuuri juhtimisel läbi kaitsepolitsei.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid