Puhkusel töötamise uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt augustis 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti puhkusel töötamise sagedust ja põhjuseid tööealiste eestlaste seas. Uuringus osales 1098 vastajat erinevatest vanusegruppidest ja töövaldkondadest.

Hiljuti läbi viidud uuringust selgus, et suisa 83% inimestest on puhkuse ajal töötanud. Puhkuse ajal on pidanud tööd tegema inimesed, kellele ei leidu asendajat (21,7%), kes soovivad lisaraha teenida (19,5%), kellel on liigne töökoormus, kelle tööga seotud tähtajad sattusid puhkuseperioodile (15,9%). Vähesemal määral toodi välja survet tööandja/kolleegide poolt, soovi end tööl toimuvaga kursis hoida, ja seda, et rabatakse tööd mitmel töökohal. Lisaks mainiti puhkusel töötamise põhjustena raskusi puhkuse ajaks tööga valmis jõudmisel, kiireloomulisi ja vähe aega nõudvaid ülesandeid, vabakutselisena tegutsemist, ja ka seda, et ei olda puhkust välja teenitud.

‘’Eestlasele kohaselt on enamikel tööealistel kombeks puhkuse ajal tööd teha, kuid tihti on tegemist pigem vabatahtliku otsusega, kui tööandja poolse survega. Hirm tööülesannete kuhjumise ees ja soov puhkuse ajal lisaraha teenida on niivõrd suur, et raske on ennast vabaks lasta ning oma vaimule puhkust anda. See on aga trend, mida tuleks tööandjatel kindlasti jälgida, et oma töötajate füüsilist- ja vaimset tervist hoida’’ kommenteeris CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Puhkusel kalduvad töötama enamasti keskealised töötajad vanuses 50–59 (29,1% vastanutest), kuigi alla ei jää ka töötajad vanuses 40–49 (24,8%) ja 30–39 (19,9%). Vanuses 60+ töötab puhkusel 15,3% töötajatest ja vanuses 20–29 vaid 9,6% töötajatest. Alla 19-aastaste puhul soovib puhkuse ajal tööd teha napp 1,3% vastanutest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid