„Mikk Marranil on pikaajaline juhtimiskogemus. Teda tuntakse kui liidrit ja head inimeste juhti. Usun, et metsandussektorist väljastpoolt tulnuna on Mikul võimalik mõista ja leida lahendusi metsandusega seotud ühiskondlikele ootustele. Mikuga asume nüüd läbirääkimistesse töötingimuste osas ning kokkuleppeni loodame jõuda nädala jooksul,“ selgitas RMK nõukogu esimees Randel Länts.

Marran kirjutas oma sotsiaalmeedias, et pani ennast RMK juhi kohale kandideerides proovile. „Protsess oli pikk ja pingeline. Eelmise nädala reedel valis RMK nõukogu mind konkursi võitjaks. Luurekeelt kasutades tähendab see seda, et väga suure tõenäosusega asun 1. novembrist ametisse RMK juhatuse esimehena,“ kirjutab Marran.

Marran tõstatab ka küsimuse, kas praegu on ikka õige aeg välisluureameti direktori kohalt lahkumiseks? „Arvestades meie riigi geopoliitilist asukohta ja agressiivset idanaabrit, pole välisluureameti peadirektori kohalt lahkumiseks ideaalset aega. Julgeolekuohud Eesti riigile ei kao, riigikaitse jääb alati Eestile prioriteetseks,“ kirjutab ta ning lisab, et plaanib kaitseministrit uue juhi otsingutel igati toetada.

Miks just RMK? Metsa pärast. „RMK hooldab ja majandab meie riigi üht suurimat vara – Eesti metsa. Iga eestimaalane on üldistades andnud RMK hallata ligikaudu ühe hektari metsamaad, igaüks meist on kaudselt RMK aktsionär,“ kirjutab Marran.

„RMK-s on tohutu kompetents, mida tuleb hoida ja arendada. RMK on juba praegu keskus, kuhu on koondunud valdkonna parimad teadmised ja oskused. Edaspidi võiks RMK ambitsiooniks olla Eestis ja ka laiemalt maailmas metsandus- ja loodushoiualase innovatsiooni eestvedaja,“ kirjutab Marran ja lisab, et kel veel puhkus, siis tasub RMK alasid külastada.

Mikk Marran on olnud alates 2016. aastast välisluureameti peadirektor. Marran on lõpetanud Tallinna ülikooli sotsiaalteaduskonna haldusjuhtimise eriala bakalaureuseõppe ja Ameerika Ühendriikide National Defence University rahvusliku ressursi strateegia eriala magistriõppe.

RMK juhatuse esimehe kandidaadilt eeldati magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust, vähemalt viieaastast tippjuhi kogemust suurest organisatsioonist, laitmatut reputatsiooni, vastutustundlikkust ja tugevat sotsiaalset närvi. Nõukogu hindas valiku tegemisel ka kandidaatide liidriomadusi, analüütilist ja strateegilist mõtlemist ning suhtlus- ja esinemisoskust.

„Tugevaid kandidaate oli mitu ning konkursil osalemiseks pidid nad lahendama erinevaid praktilisi ülesandeid, mis juhatuse esimehe rollis võivad esile kerkida. Tänan siinjuures nii personalifirma Fontest, kes aitas konkurssi läbi viia, kui ka kõiki kandidaate, kes selle teekonna ette võtsid,“ lausus Länts.

Uue juhi volitused algavad 1. novembril 2022, senise juhi Aigar Kallase volitused lõppevad 31. oktoobril.

Kaitseminister Pevkur: välisuureamet peab saama uue juhi kohe

Kaitseminister Hanno Pevkur rahuldas välisluureameti peadirektori Mikk Marrani avalduse lahkuda 1. novembrist välisluureameti peadirektori kohalt, Pevkuri sõnul on Marran välisluureameti arendamisel teinud head tööd.

„Mikk Marrani juhtimisel on välisluureamet teinud läbi märkimisväärse arengu ning ameti tööd hinnatakse nii Eestis kui liitlaste seas kõrgelt. Luure ja eelhoiatuse tähtsus praeguses julgeolekuolukorras on kriitilise tähtsusega. Ma tänan Mikku tema panuse ja pühendumise eest,“ ütles kaitseminister Pevkur.

„Välisluureametil on täita ülimalt vastutusrikas roll, seetõttu tahan rõhutada, et olen juba alustanud protsessi uue juhi leidmiseks. Meil ei ole luksust jätta välisluuret juhita isegi üheks päevaks, mistõttu peab välisuureamet saama uue juhi kohe, kui Mikk Marrani ametiaeg lõpeb,“ ütles kaitseminister Pevkur. Välisluureameti peadirektori nimetab ametisse kaitseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid