See tähendab, et kui järgmisel neljapäeval saabub Narva, Luhamaa või Koidula piiripunkti Venemaa kodanik, kellele on Eesti väljastanud Schengeni viisa ning kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur, siis ta enam Eestisse ei saa. Küll aga saavad Eestisse need Venemaa kodanikud, kellele on viisa väljastanud mõni teine Schengeni liikmesriik või kes on juba Schengeni alal. Riiki sisenemise õigsust või selle puudumist kontrollib ja jõustab Politsei- ja Piirivalveamet.

Eesti viisa taotlemist piiratakse ning viisat saavad taotleda vaid need Venemaa kodanikud, kes tulevad Eestisse külastama Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalise elamisloaga elavat lähisugulast (näiteks tütar, poeg, ema, isa), Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad isikud ja need kellele viisa väljastamist peab Eesti humaansetel kaalutlustel põhjendatuks.

Täiendavalt muudeti Venemaa tudengitele tänavu 30. juulil kehtestatud sanktsiooni. Venemaalt pärit tudengid, kes ei jõudnud nominaalajaga oma õpinguid lõpetada, saavad erandkorras taotleda elamisloa pikendamist ühe aasta võrra, et nad saaksid oma õpingud siin lõpetada. Selleks tuleb esitada elamisloa pikendamise taotlus Politsei- ja Piirivalveametile. Selleks tasub broneerida aeg veebilehel broneering.politsei.ee.

Sanktsioon jõustub 18. augustil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid