„Näeme, et võrreldes eelmise aastaga on tänavu esimesel poolaastal olnud rohkem rongi ja sõiduki kokkupõrkeid ning ühe suure õnnetuse tõttu ka nendes kannatanuid. Siiski on hea meel tõdeda, et surmaga lõppenud kokkupõrkeid pole viimase kolme ja poole aasta jooksul juhtunud. Kokkupõrgete peamisteks põhjusteks on olnud sõidukijuhtide tähelepanematus raudteeülesõidukohale lähenemisel ning ebaõige sõidukiiruse valimine, mis ei ole võimaldanud veenduda raudtee ületamise ohutuses. Ropka õnnetusjuhtumi osas uurimine veel käib,“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik.

Võrreldes eelneva aastaga on kokkupõrgete arv suurenenud.

Käesoleva aasta kõige suuremate vigastatute arvuga juhtum oli 11. märtsil Ropka raudteeülesõidukohal aset leidnud rongi ja poolhaagisega veoki kokkupõrge, milles sai viga kaheksa inimest.

Kõik 2022. I poolaasta kokkupõrked toimusid III kategooria raudteeülesõidukohtadel, mis kujutavad endast väiksema mootorsõidukite ja rongide liiklusintensiivsusega ülesõidukohti ja on reguleeritud ainult liiklusmärkidega ning teatud oludes täiendavalt fooridega. Sellistel ülesõitudel peavad autojuhid olema eriti tähelepanelikud ning enne ületamist veenduma, et rongi ei ole lähenemas.

Lisaks kogub raudtee-ettevõte Eesti Liinirongid AS statistikat reiside jooksul peaaegu toimunud juhtumite kohta, kus liikleja on vahetult rongi eest möödunud või jäänud seisma rongile ohtlikult lähedal. 2021. aastal oli selliseid juhtumeid pea 60, sel aastal on neid registreeritud juba 7 kuuga samas suurusjärgus. Ohtlikud olukorrad toimuvad peamiselt jalakäijatega, kuid ka autojuhtide ning jalgratturite ja elektritõukeratturitega. Oluliseks ohuteguriks on ka kõrvaliste tegevustega tegelemine. Kogutud andmed annavad TTJA-le laiema ülevaate probleemsetest käitumisviisidest raudtee läheduses ja piirkondadest Eesti raudteevõrgustikul, mis vajavad ohutuse tagamiseks kõrgendatud tähelepanu.

TTJA juhib tähelepanu, et raudteed võib ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidu- või raudteeülekäigukohas liiklusseaduses kehtestatud korras. Liiklusseadusest tulenevalt peab liikleja olema raudtee ületamisel eriti tähelepanelik ning nähes või kuuldes lähenevat raudteeveeremit sellele teed andma. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid