Seisukohta, et „sõjaline erioperatsioon“ on takerdunud, toetas 59% osalenutest. 33% leidis, et see on kindlasti takerdunud ja 26%, et pigem takerdunud. Vastupidisel seisukohal oli 28% vastanutest ning 13% ei osanud või tahtnud vastata. 41% vastanutest tunnistas, et tunneb „väsimust uudistest sõjalise operatsiooni käigu kohta Ukrainas“, aga enamus (56%) seda ei tunne, vahendab ajaleht Kommersant.

30% küsitletute arvates jätkub „erioperatsioon“ veel üle aasta. 18% arvab, et sõjategevus lõpeb aasta jooksul. Vaid 13% usub sõjategevuse lõppemisse 1–3 kuu jooksul.

Selles, et „erioperatsioon“ kulgeb „kindlasti“ või „pigem“ edukalt, oli veendunud 62% venemaalastest, vastupidisel arvamusel oli aga 19% ning veel umbes sama palju ei osanud vastata.

Ligi kaks kolmandikku küsitletud meestest (62%) ei ole valmis isiklikult sõjategevusest Ukrainas osa võtma. Mai teises pooles oli neid kusjuures kuus protsendipunkti vähem. Osalemise soovi väljendas 29% vastanutest. Oma isiklikku vara „erioperatsiooni“ toetamiseks ei ole valmis ohverdama 67% venemaalastest. 12% on nõus panustama, aga mitte üle tuhande rubla (16 euro) kuus.

Putini otsust alustada homme uut pealetungi Kiievile toetaks 60% vastanutest, vastu oleks 26%.

Putini otsust peatada homme erioperatsioon ja allkirjastada rahuleping toetaks 65% küsitletutest ja vastu oleks 28%.

„Erioperatsiooni“ jätkamise poolt oli kokku 52% küsitletutest ja läbirääkimistele ülemineku poolt 38%.

Märtsi keskpaigast juuli lõpuni ei ole „erioperatsiooni“ pooldajate ja vastaste osakaal praktiliselt muutunud. Praegu toetab seda 69%, vastu on 23% ja vastasta ei taha või ei oska 8%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid