Mälestusmärgi teisaldamist alustati täna hommikul kell 8. Keskpäevaks oli mälestusmärk ära viidud ja hakatud haudu lahti kaevama. Kui kaua haudade lahtikaevamine aega võtab, on raske prognoosida, tõenäoliselt tehakse seda täna ja võib-olla ka homme, märkis Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.

Tegemist on mälestusmärgiga „töörahva vabaduse eest langenud võitlejatele“. Konkreetse mälestusmärgi juures tasub silmas pidada sedagi, et see on muuhulgas püstitatud 1924. aasta riigipöördekatses osalejatele.

„Enne ümbermatmise algust luges EAÕK ülespreester langenute mälestamiseks palve, sest kõigi langenute (hoolimata sellest, millistel asjaoludel nad surid, millises sõjaväes nad teenisid või vormi kandsid) säilmeid tuleb austada,“ märkis Roosaar. „Uue ümbermatmisega vabastatakse langenud ideoloogia teenistuses olemisest ja nad saavad endale kalmistul viimase rahupaiga.“

Võimalike maetute arv on teadmata. Väljakaevamiste käigus selgub, kas ja kui palju inimesi on sinna tegelikult maetud. Sõjamuuseumi andmetel on taoliste sekundaarsete matmispaikade andmestik enamasti võltsing, sest aastakümnete jooksul jätkasid sõjakomissariaadid selliste matmispaikade dokumentidesse fiktiivsete nimede lisamist, millel ei olnud matmiskohaga mingit reaalset puutumust.

Leitavad säilmed maetakse hiljem ümber Uulu kalmistule, sinna paigaldatakse ka hauatähis.

Sõjahaua ümbermatmise algatajaks oli Pärnu linnavalitsus, kes pöördus kaitseministeeriumi/sõjahaudade komisjoni poole ettepanekuga ebasobivas kohas asuva sõjahaua ümbermatmiseks. Ettepanekuid mälestusmärgi ja sõjahaua sobivamasse kohta ümbermatmiseks on linnavalitsus ja linnakodanikud teinud varemgi.

Tänavu tegi sõjahaudade komisjon kaitseministrile ettepaneku ebasobivasse kohta maetud säilmete ümbermatmiseks. Kaitseminister tegi ümbermatmise korraldamise ülesandeks Eesti Sõjamuuseumile, kellel on olemas vajalik kogemus ja oskusteave.

Mälestusmärki ja säilmeid hoitakse enne Uulu kalmistule ümbermatmist sobivas turvalises kohas. Uulu kalmistule ümbermatmine ei pruugi toimuda sel nädalal.

Elanike reaktsioon monumendi teisaldamisele ja säilmete kaevamisele on olnud rahulik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid