Uuring viidi läbi üle 18-aastaste venemaalaste hulgas. Kokku vastas küsimustele 1600 inimest.

Niisiis oli 35% vastanutest veendunud, et Päike tiirleb ümber Maa. 15 aastaga on see näitaja kasvanud seitse protsendipunkti, teatasid analüütikud. Samas oli vaid 12% küsitletutest nõus väitega, et Maa teeb tiiru ümber Päikese ühe kuuga. 2007. aastal vastas nii 14%.

21% vastanutest vastas õigesti vaid kahele või vähemale küsimusele kuuest. Selline teadusliku hari(ma)tuse tase on omane üle 60-aastastele, aktiivsetele televaatajatele, kesk- või madalama haridusega ja maal elavatele inimestele.

Keskmine teadusliku harituse tase on 44 protsendil venemaalastest. Nende hulka kuuluvad inimesed, kes andsid 3-4 õiget vastust kuuest. Sellised inimesed on üle 45-aastased, keskeriharidusega ja elavad väikelinnades.

Kõrgeima teadusliku harituse tasemega on 18-24-aastased venemaalased. Kolmandik neist vastas õigesti 5-6 küsimusele. Pooled neist kasutavad aktiivselt internetti, 45 protsendil on kõrgharidus ning valdavalt elavad nad Moskvas ja Peterburis.