Nagu nähtub viie aasta tagusest artiklist, on Danilson-Järgi juhitud organisatsiooni töö tulemus üheks põhjuseks, miks tõsteti kolmelapselise pere toetust 500 euroni.