Politsei- ja piirivalveametis (PPA) on täheldatud piiriületusnumbrite kasvu, seda mõistagi Venemaa väljasõidupiirangute tühistamise tõttu. Siiski olevat hetkel idapiiri ületajaid ligi kaks korda vähem kui näiteks enne pandeemiat.

PPA piirihaldusbüroo juht Eve Kalmus jagas Delfiga järgnevat:

  • perioodil 7–14.07 tuli üle idapiiri Eestisse 17 204 Venemaa kodanikku, neist turismi eesmärgil ületas piiri 1471

  • perioodil 15–22.07 aga 18 615 Venemaa kodanikku, neist turismi eesmärgil 2734 Venemaa kodanikku

Eve Kalmus pidas oluliseks välja tuua asjaolu, et mõne teise Schengenisse kuuluva riigi viisaga sisenejaid on rohkem kui siia sisenenud turiste, kuna lühiajalist viisat saab ka teistel alustel enesele taotleda – näiteks sõprade ja sugulaste külastamiseks ja muudeks taolisteks eesmärkideks. Kahe nädala peale on kokku Eestisse sisenenud näiteks 9154 Venemaa kodanikku, kes said viisad teiselt Schengeni ala riigilt, rõhutas piirihaldusbüroo juht.

„Kuna Eesti ei väljasta Venemaa kodanikele alates märtsist uusi viisasid turismi eesmärgil, on enamik nendest, kes reisivad turistina, saanud viisa mõnest teisest Schengeni ala riigist. Sedasi ollakse enim teel Soome, Itaaliasse, Prantsusmaale ja Hispaaniasse,“ kirjeldas Kalmus olukorda. „Kui Venemaa kodanikud sisenevad sedasi Eestisse edasi reisimiseks, on see seaduslik. Meie jaoks on oluline veenduda, et see nii ka oleks, kontrollime seda välispiiril ja kui meil on alust kahtlustada, et inimese eesmärk on tegelikult midagi muud, tõkestame tema sisenemise Eestisse. Seda tuleb ette sisuliselt iga päev. Enamik sisenejaid on siiski seaduskuulekad ja kasutavad viisat ettenähtud moel.“

Kas ja kuivõrd on selline nähtus mõjutanud Tallinna lennujaama? Asutust, kust Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania viisadega Vene Föderatsiooni kodanikud teoreetiliselt kaugematesse sihtpunktidesse laiali lendavad?

Tallinna lennujaamast öeldi Delfile, et reisijate üle kodakondsuse alusel statistikat ei peeta. Seega polevat võimalik ka Vene Föderatsiooni passiomanike läbisõitu numbritena esile tuua.

Küll aga jagati külastajate üldstatistikat nädalate kaupa.

Nagu allolevalt graafikult näha, siis Vene Föderatsiooni otsus vabaneda koroonapiirangutest 15. juulil läheb ajaliselt kokku Tallinna lennujaama väisanud reisijate kasvuga. Ühtlasi on täheldatav aga ka asjaolu, et enne 27. nädala madalseisu olid reisijanumbrid kas sarnasel tasemel või kõrgemalgi.

Reinsalu: see pole normaalne

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) on Vene kodanike piiriületuse kasvust teadlik.

„Kindlasti pole see normaalne,“ andis poliitik toimuvale oma hinnangu. „Moraalselt on paradoksaalne see, et lapsed Ukrainas surevad, ent samal ajal sõidavad Vene kodanikud läbi Tallinna lennujaama Louvre'i.“

Pühapäeval märkis ta Delfile, et sama asjaolu on täheldatud ka Eesti naaberriikides Soomes ja Lätis.

Täiendavate sanktsioonide puhul tuleks võtta eesmärgiks blokeerida Euroopas Vene kodanikele uute Schengeni viisade väljaandmist.

Urmas Reinsalu

Et viisat omavatele Vene kodanikele on uks maismaapiiri kaudu Eestisse valla, pole välisministri silmis kohane. Ta märkis, et vastav teema tuleks tõstatada laiemalt terve Euroopa Liidu tasandil. Ja et muutuse elluviimise koorem tuleks Eestil enda õlule võtta.

„Täiendavate sanktsioonide puhul tuleks võtta see eesmärk, et selgelt püütaks Euroopas Venemaa kodanikele blokeerida uute Schengeni viisade väljaandmist (v.a tavalised humanitaarsed erandid),“ kirjeldas Reinsalu oma alluvatele antud tööülesannet. „Erinevatel kordadel on see jutuks olnud Euroopa Liidu tasemel, kuid kokkuleppeni pole jõutud – olen veendunud, et meie asi on see uuesti Euroopa Liidu lauale panna.“

Vene kodanike turismi küsimus ei päädi siiski mitte ainult ühe ministeeriumiga, rõhutas välisminister.

„Teiseks tuleb üle vaadata Eesti siseriikliku õiguse küsimusi, mis puudutab seda, kuidas kohelda juba välja antud viisasid ja milline võiks olla meie tulevane piiriületusrežiim,“ märkis ta lõpetuseks.