Tänavu mais läbi viidud uuringus paluti 15-74-aastastel vastanutel muuhulgas nimetada Eesti meediabrände - 19 protsenti vastanutest mainis esimesena Delfit. Esmamainimiste poolest järgnesid Delfile Postimees (17%), ERR (16%) ja ETV (14%). Kümne kõige rohkem esimesena mainitud meediabrändi sekka mahtusid veel TV3, Kanal 2, Eesti Ekspress, ETV+, Facebook ja YouTube.

„Delfi edu taga on kõige mitmekülgsem sisu, enim informeeritumad ajakirjanikud ja loomulikult kiirus, millega me oluliste uudiste korral reageerime. Lugejate tagasiside puhul teeb enim rõõmu, et Delfit usaldatakse tavapärasest veelgi enam just kriisiperioodidel, kui ühiskonnas on päevakorral valdavalt kriitilised teemad (näiteks koroonapandeemia ja Ukraina sõda),“ kommenteeris Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau.

„Kuna Delfi on viimastel aastatel olnud oluliste uudiste puhul selgelt eelistatuim kanal nii tasuta lugejate kui ka tellijate seas, siis sellega on kaasnenud ka Delfi kaubamärgi tuntus. Seda kinnitab ka reklaamiklientide valik, kelle jaoks Delfi on selgelt number 1 kanal Eestis.“

Kantar Emor viis populaarsemate meediabrändide veebiküsitluse läbi 5.-13. mail, uuringus osales 1065 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.