Möödunud nädalal algatas muinsuskaitseamet kehtiva topeltkaitse tõttu menetluse, millega arvatakse mälestiste seast välja 273 hauda ja matmispaika ning kaks punamonumenti.

Sõjahaudade topeltkaitse tähendab, et sama objekt on riikliku kaitse all nii kultuurimälestisena kui ka sõjahauana. Nüüd, kus üle 200 mälestise nimetatakse ümber ainult sõjahauaks, tähendab see, et edaspidi kehtib nende suhtes vaid sõjahaudade kaitse seadus. Riiklik kaitse on endiselt objektidele tagatud. Põhimõte seisneb suuresti selles, et sõjahauaks ümber nimetamine annab juriidilise võimaluse matta hauad kalmistule ning punamonumendid teisaldada.

Rakveres teisaldati sel teel punamonument eelmisel nädalal. Kus ja millal hakkab töö pihta järgmiseks?