Delfile teadaolevalt on Isamaa kandidaadid justiitsministriks Lea Danilson-Järg, haridus- ja teadusministriks Tõnis Lukas, välisministriks Urmas Reinsalu, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks Kristjan Järvan, riigihalduseministriks Riina Solman.

Kaks parteivälist kandidaati (Danilson-Järg ja Järvan) märkisid Delfile, et neil on avaldused Isamaa erakonda astumiseks juba tehtud.

Riigihalduseministri kandidaat Riina Solman märkis, et eestseisuse reaktsioon partei esimehe pakutud nimekirjale oli igati positiivne, lahkhelisid kandidaatide kinnitamisel polnud.

Seeder vihjas ühe kandidaadi kohta juba enne eestseisust

„Meil on ülesanne lahendatud, olen peas kõik selgeks mõelnud,“ sõnas Seeder enne eestseisusele ministrikandidaatide esitlemist. „Kohe-kohe seisab ees eestseisuse koosolek, kus kuulatakse ära ettepanek ja arutatakse läbi, edasi läheb erakonna volikogule kinnitamiseks. Minu süda on rahul.“

Seeder väljendas uskumust, et eestseisus kiidab ettepaneku heaks.

Seeder sõnas, et eestseisusele tuleb tutvustada kandidaate nii füüsilisel kui virtuaalsel kujul. Lisaks viitas ta, et üks ministrikandidaat võib viibida välismaal.

Kas jutt käib endisest välisministrist Urmas Reinsalust, kes ei viibi parasjagu Eestis?

Seeder ei kinnitanud ega lükanud ümber, vaid märkis, et ministrikandidaatide nimedega tullakse lagedale peale volikogu, mis algas kell 17.

Parempoolne Kiisler tuleb Isamaa mandaadiga riigikokku?

Kui Urmas Reinsalust saaks minister, tähendaks see valimistulemusi silmas pidades, et Isamaast väljavisatud Siim Kiisler saaks tema asendusliikmena parlamenti.

„Meie lähtume oma valikutest ja teeme valiku, mis meie arvates on erakonna võimalustest lähtuvalt kõige parem. See, kas ühe või teise inimese asendusliige on mitte meie erakonna liige, on antud juhul teisejärguline küsimus,“ märkis Isamaa juht Seeder.

„Loomulikult on see probleem, kuid me pole sellest (ministrite valikul - toim) lähtunud. Mina isiklikult pole Siim Kiisleriga suhelnud.“