Äsjasündinud koalitsioon leppis kokku peretoetuste kahekordses tõusus: 3-6 lapseliste perede toetus kasvab praeguselt 300 eurolt kuus 600 euroni, 7 ja enama lapselistes peredes 400 eurolt 800 euroni.

Rahvastikuteadlase ja statistiku Ene-Margit Tiidu sõnul ei mõjuta toetused otseselt inimeste soovi lapsi saada. „Inimesed ei hakka sellepärast rohkem sünnitama, et toetuseid makstakse,“ sõnas Tiit. Tiidu sõnul on protsess keerulisem, sest rahvaarvu suurendamiseks on vaja luua pikaajaline perekultuur, mis algab lapsesõbraliku ühiskonna üles ehitamisest. „Raha ei tuleks anda peredele. Lastel peaksid olema lasteaaiakohad, kõigil huvilistel kooli -ja huviringikohad ning sportimisvõimalused, koolides tuleks pakkuda kvaliteetset toitu,“ leidis Tiit.

Isamaa peasekretäri Priit Sibula sõnul aitab toetus paljulapselistel peredel paremini hakkama saada, sest vanemad peavad lapsi ka peale 18. eluaastat ülal pidama. „Kui üks või enam last saavad täisealiseks, siis kulud kasvavad,“ selgitas Sibul.

Peretoetusest väljakasvamine toimub etapiviisiliselt. Kui peres on kolm last, kellest kõige vanem saab 24-aastaseks, siis pere ülejäänud kahe lapse toetus väheneb ühe kolmandiku võrra ja nii edasi. Priit Sibula sõnul ei mõjuta see teiste laste toetuse suurust, sest toetus on mõeldud eelkõige vanematele. „Kui üks laps perest lahkub, siis tema osa väheneb,“ sõnas Sibul.

Rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus tegi 8. juulil Facebookis postituse, milles avalikustas Isamaa, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt moodustatava valitsuse uued kokkulepped. Alates järgmisest aastast tõuseb ka esimese ja teise lapse toetus 80 euroni ning üksikvanema toetus 19 eurolt 80 euroni. Peretoetuse tõus läheb kokku maksma 70,5 miljonit eurot, lapsetoetuse tõus 47,5 miljonit eurot ja üksikvanema toetuse tõus 7 miljonit eurot. Peretoetust hakatakse 2024. aastast alates indekseerima pensioniindeksiga, millega lisandub praeguse prognoosi järgi aastas 3-5 miljonit eurot.