Leedu ja Euroopa Komisjon on ligi kaks nädalat vaielnud, kas Euroopa Liidu sanktsioonide alla kuuluvad ka Kaliningradi suunduvad transiitkaubad. Saksa liiduvalitsus avaldab aga Der Spiegeli teatel survet, et sellele valdkonnale tehtaks erand, et vältida eskalatsiooni. Oleks mõeldav, et Brüssel avaldaks niinimetatud juhised (guidance) ehk õigusliku selgituse neljanda sanktsioonide paketi kohta, millele leedulased viitavad. Selles saab selgeks teha, et sanktsioonid ei puuduta transporti Kaliningradi. Der Spiegeli teatel ei ole aga veel Leedu valitsuse nõusolekut. Asi on tundlik, sest komisjon tahab vältida Leedu valitsuse piinlikku olukorda asetamist.

Der Spiegeli teatel on Saksa liiduvalitsus Leedu peale kuri. Berliin ei jaga Leedu hinnangut, et sanktsioonide all olevate kaupade transiit Kaliningradi ei tohi kulgeda läbi Euroopa Liidu territooriumi. Saksa valitsuse hinnangul on see transport Venemaalt Venemaale, mis on lubatud.