MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased tulemused kajastavad perioodi 24. maist 20. juunini, mil küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Selle põhjal toetab Reformierakonda 34,5%, konservatiivset rahvaerakonda 20,9% ja Keskerakonda 17,5% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad Eesti 200 (10,6%), Isamaa (7,3%) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,3%).

Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, samas tõusis EKRE toetus 1,1 protsendi võrra. Ka Keskerakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Seevastu parlamendiväline Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning on madalaimal tasemel alates novembrist 2020. Küll liigub tõusvas trendis Isamaa, kes on viimase kahe kuuga oma toetust kasvatanud 2,5 protsendi võrra.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.